StarTree
Een plek voor inspiratie en support
om te groeien in een diepere staat van gezondheid en geluk
StarTree
Tel: 020 - 69 29 392
StarTree
Landbouwstraat 78
1097 TS Amsterdam
Email: info@startreehealing.nl
Website: www.startree.nl
Facebook: praktijkstartree
E-mailadres: info@startreehealing.nl
Contact en Nieuwsbrief
* Het fysieke lichaam
=
Je tastbare lichaam.
* Het mentale lichaam
=
Je gedachten.
* Het emotionele lichaam
=
Je gevoelens en emoties.
* Het spirituele lichaam
=
Hiermee maak je keuzes waardoor je groeit en je passies en je verlangen leeft of juist waardoor je jezelf vastzet.
Tijdens het intakegesprek bespreken we:
Hoe je leven nu is op het vlak van onder andere je familie, vrienden, werk, hobby's en medische voorgeschiedenis.
Je levensverhaal met de voor jou belangrijke gebeurtenissen.
De problemen waar je tegen aanloopt en de mogelijke oorzaken hiervan.
Hoe je zou willen dat je leven eruit zou gaan zien.
Welke mogelijkheden om aan jezelf te gaan werken ik je kan bieden, vanuit mijn werk en mijn ervaring.

Na het intakegesprek reserveer ik tijd om jouw verhaal en vraag te reflecteren en stel ik een diagnose:
Ik kijk hierbij o.a. naar het patroon in jouw leven, dat op dit moment de oorzaak is van hetgeen waar je tegen aan loopt. Ook kijk ik naar de rode draad die door jou leven heen loopt en wat het hoofdthema is van de problemen.
En hoe dit patroon en de rode draad zich kenbaar maakt in de vier delen van jouw systeem, ook wel de vier lichamen genoemd:
StarTree Healing en Coaching
Vervolgens kijk ik op welke manier ik het beste met je kan werken. Bijvoorbeeld middels counseling, lichaamswerk of combinaties hiervan.